Ορθοδοντικό ιατρείο - Σιδεράκια - Θεραπείες Α. Μαυραντώνη

Τηλ 210 7245510 | info@mavrantoni.gr

Αφαιρούμενα σιδεράκια

Αφαιρούμενα σιδεράκια (μασελάκια διεύρυνσης οδοντικών τόξων, νάρθηκες, συσκευές διατηρήσεως χώρου , συσκευές διακοπής κακών συνηθειών, aligners κ.λ.π.)

Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιείται κυρίως για μικρότερες ηλικίες και για πιο απλά προβλήματα. Ωστόσο κάποιες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική μεθοδολογία για την θεραπεία.

Στα αφαιρούμενα σιδεράκια εντάσσονται: 1) κινητοί μηχανισμοί-μασελάκια, 2) λειτουργικοί μηχανισμοί, 3) εξωστοματικά (συνδυάζονται με λειτουργικούς και ακίνητους μηχανισμούς).

Αφαιρούμενα Σιδεράκια, κυρίως για παιδιά.

1) Κινητοί μηχανισμοί – μασελάκια

Οι κινητές συσκευές, που συνήθως απευθύνονται σε παιδιά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για απλές μετακινήσεις δοντιών, με απόκλιση(πχ. σε ομάδες δοντιών). Όπου απαιτούνται περίπλοκες μετακινήσεις δοντιών, χρησιμοποιούνται επικουρικά στις θεραπείες, με ακίνητες συσκευές. Μπορούν ωστόσο να συνδυαστούν, με εξωστοματικούς μηχανισμούς, για έλξη σε τμήματα δοντιών ή σε ολόκληρο το οδοντικό τόξο.

Οι κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται επίσης παθητικά, για διατήρηση χώρου (πχ πρόωρη απώλεια νεογιλών), ή και σαν συγκρατητικοί μηχανισμοί, μετά τη θεραπεία με ακινητους μηχανισμούς. Διευκολύνουν επίσης την στοματική υγιεινή, επηρεάζουν ωστόσο την ομιλία! Κατασκευάζονται από ακρυλικό και μεταλλικά στοιχειά από ανοξείδωτο ατσάλι.

1) Λειτουργικοί μηχανισμοί

Οι Λειτουργικοί μηχανισμοί – αφαιρούμενοι (και μη), χρησιμοποιούνται για την ορθογναθική θέση η σχέση των δυο γνάθων (dentofacial orthopedics).

Πρόκειται για μια μέθοδο που απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες.
Οι λειτουργικοί μηχανισμοί μπορούν να συνδυαστούν με εξωστοματικούς ορθοδοντικούς μηχανισμούς, για καθοδήγηση της αύξησης των γνάθων ή και για οδοντικές μετακινήσεις.

3) Εξωστοματικά (συνδυάζονται με λειτουργικούς και ακίνητους μηχανισμούς).

Συσκευές που ονομάστηκαν έτσι, γιατί σχετίζονται με την λειτουργία των μυών του προσώπου. Οι λειτουργικές συσκευές, μπορούν να φορεθούν από ασθενείς που εξακολουθούν να παρουσιάζουν ανάπτυξη.
Ιδανικά, η θεραπεία πρέπει να συμπίπτει, με την περίοδο μεγίστου ρυθμού αύξησης στην εφηβεία (διαφέρει από κορίτσια σε αγόρια)!

Videos

video κινητοί μηχανισμοί – μασελάκια

εξωστοματικά

video λειτουργικοί μηχανισμοί

video λειτουργικοί μηχανισμοί

video λειτουργικοί μηχανισμοί