Ορθοδοντικό ιατρείο - Σιδεράκια - Θεραπείες Α. Μαυραντώνη

Τηλ 210 7245510 | info@mavrantoni.gr

Χειρουργική ορθοδοντική

Γναθοχειρουργική και ορθοδοντική

Με την ορθογναθική χειρουργική, εξασφαλίζουμε τη διόρθωση οδοντοσκελετικών ανωμαλιών-δυσμορφιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε απόκλιση από τις φυσιολογικές αναλογίες του προσώπου και τις σχέσεις των δοντιών μεταξύ τους,  αρκετά σοβαρή ώστε να δημιουργεί στον ασθενή προβλήματα στην λειτουργιά του στοματογναθικού συστήματος (μάσηση, ομιλία, κατάποση) και στην αισθητική του προσώπου του!

Ο συνδυασμός ορθοδοντικής και χειρουργικής αντιμετώπισης, δίνει τη λύση. Απαιτείται μια ομαδική καλά συντονισμένη, θεραπευτική αντιμετώπιση από τον Ορθοδοντικό και τον Γναθοχειρούργο. Ο προγραμματισμός της θεραπείας μπορεί να εμπλέκει και άλλες ειδικότητες (πχ πλαστικό χειρουργό).

Στόχος είναι:

  1. η αποκατάσταση της αισθητικής των δοντιών και του προσώπου,
  2. η καλή λειτουργία,
  3. η καλή στοματική υγεία,
  4. η σταθερότητα.